Allmänna villkor

Vänligen läs noga våra användarvillkor (”Avtalet”) nedan innan du beställer varor och tjänster från Donald Service AB. När du beställer varor och tjänster via denna mobilapplikation, godkänner du användarvillkoren.

 

Användarvillkor för användande av de produkter och tjänster som Donald Service AB, org.nr 559184-0524 tillhandahåller. Gäller fr.o.m 2020-05-11.

 

1. ALLMÄNT

1.1 Donald Service AB, org.nr 559184-0524 (”Donald Service AB”) är ett företag som tillhandahåller tvättgods i form av kemtvätt/vattentvätt, skrädderi samt skovård i form av skoputsning, sulning samt klackning av skor (”Tjänsten”, ”Tjänsterna”). Tjänsten består av upphämtning av kemtvätt/vattentvätt och/eller hushållstvätt med torktumling och/eller strykning och/eller mangling och/eller fläckbehandling och/eller pressning samt återlämning av tvättgodset (”Tjänsten, ”Tjänsterna”). Med hushållstvätt avses för närvarande vattentvätt och torktumling och att de levereras vikta. Kemtvätt/Vattentvätt/Skjorttvätt avser kem- eller vattentvätt som stryks och levereras på galge. Skovård avser Klackning/Omsulning/Skoputsning av skor. Tjänsten bedrivs av Donald Service AB som utför tvätt, kemtvätt, skovård av ditt tvättgods, vilken sedan transporteras och levereras av Donald Service ABs bud eller underleverantör till dig som Kund.

1.2 Dessa användarvillkor (”Avtalet”) gäller mellan Donald Service AB, 559184-0524, och dig som kund (”Kund, ”Kunden”) när Donald Service bekräftat Kundens beställning av Tjänsten.

1.3 För att beställa Tjänsten måste Kund registrera sig i Donald Service ABs mobilapplikation (”App, ”Appen”) eller på Donald Service ABs hemsida. Vid registrering accepterar Kunden Användarvillkoren vilka är rättsligt bindande för varje Kund. Du får endast registrera ett användarkonto för Dig och får endast göra en registrering. 

1.4 Åldersgränsen för att använda sig av Tjänsten är 18 år.

1.5 Donald Service AB utför endast upphämtning på adress och plats inom det upphämtningsområde som anges i Appen eller hemsidan.

1.6 Om Kunden inte accepterar eller är oförmögen att följa Avtalet äger Kunden inte rätt att använda Tjänsten. Donald Service AB förbehåller sig rätten att säga upp Kund som inte följer användarvillkoren.

 

2. ANVÄNDARKONTO

2.1 Uppgifterna som Kunden registrerar på användarkontot måste vara fullständiga och korrekta. Det ankommer på Kunden att ständigt hålla sina uppgifter uppdaterade.

2.2 Kunden ansvarar för att skydda sitt lösenord och övriga inloggningsuppgifter till användarkontot. Kundens kontouppgifter är personliga och får inte överlåtas eller användas av annan än Kunden.

2.3 För det fall Kunden får kännedom om att någon obehörigen brukar Kundens konto eller andra säkerhetsöverträdelser måste Kunden så snart som möjligt kontakta Donald Service AB enligt avsnitt 15.

 

3. BETALNINGSVILLKOR

3.1 Aktuellt pris för Tjänsterna anges i Appen under fliken Prislista.

3.2 Prislistan är angiven inklusive moms om inget annat anges. Kunden bör alltid kontrollera priser, avgifter och andra möjliga debiteringar i Donald Service appen varje gång innan Tjänsterna används.

3.3 Kunden debiteras vid varje beställningstillfälle av Tjänsterna.

3.4 Betalning sker i samband med inventering av inlämnade plagg till Donald Service AB av Tjänsten.

3.5 Minimidebitering för Tjänsterna är 139 kr plus eventuell leveransavgift vid varje beställningstillfälle. 

3.6 Misslyckas betalning informeras Kunden. Vid misslyckad betalning genomförs ej beställningen och således även Tjänsten.

3.7 Accepterade betalningsmedel inkluderar bank- eller kontokort från Visa, Mastercard, American Express. Checkar eller kontanter accepteras ej som betalningsmedel.

3.8 Donald Service AB tvättar allt som Kunden lämnar in och äger rätten att debitera Kunden när den inventerats i tvätteriet och efterdebitera Kunden om tvättgodset inte motsvarar den avtalade beställningen som kund har angett i Appen. Kunden är ersättningsskyldig för mellanskillnaden mellan Kundens angivna beställning och Donald Service AB eller underleverantörens bedömning av vad Kunden lämnar in.

 3.9 Donald Service AB erbjuder Kund skattereduktion för RUT-tjänster. Kunden debiteras enligt Prislista efter RUT-avdrag. För RUT-avdrag måste personnummer anges i beställningen. Personnumret som anges på beställningen kommer att användas för avdraget. Vid RUT-avdrag för flera personer är Kunden skyldig att skriftligt meddela Donald Service AB så att en överenskommelse kan bli nådd om huruvida RUT-avdraget ska fördelas mellan personerna. Det är Kunden som är ansvarig för att RUT-avdrag görs enligt det personnummer som angetts. Kunden är skyldig att skriftligen meddela Företaget om ändringar av Kundens möjlighet till RUT-avdrag. Om Skatteverket, efter begäran om utbetalning av RUT-avdrag, helt eller delvis inte medger utbetalning till Donald Service AB har Donald Service AB rätt att fakturera Kunden resterande del av de relaterade kostnaderna.”

 

4. UPPHÄMTNING AV TVÄTTGODS I DONALD SERVICE SKÅP/CONCIERGE SAMT HEMLEVERANS

4.1 Upphämtning av tvättgods från Donald Service AB skåp eller Concierge sker på den plats med adress och skåpnummer som Kunden angivit i Appen och som finns aktiv i Appen, om inget annat överenskommits. Där Donald Service AB skåp inte finns utplacerade kan om samarbete finns lämnas in hos byggnadens Concierge. I detta fall Concierge tjänst är tillämpad måste kunden boka upphämtning i Appen för att få sitt tvättgods upphämtat då hämtning inte sker regelbundet. Hämtning av tvättgods från Donald skåp sker från angiven adress och skåpnummer. Hämtning av tvättgods från Concierge sker från byggnadens concierge. Det är Kundens ansvar att den angivna adressen och skåpnumret är korrekt. Ansvaret för tvättgodset övergår på Donald Service AB först när tvättgodset är upphämtat från angivet skåp eller concierge och är Donald Service ABs ansvar mot Kunden fram tills att tvättgodset returneras till ett skåp eller concierge. Donald Service AB ansvarar inte för skador eller förlust av tvätt som är beläget i Donald skåp eller hos Concierge, varken innan upphämtning eller efter returnering av tvättgodset. Finns inget tvättgods att hämta från skåp eller concierge debiterar Donald Service AB Kunden 99 kr. Kunden har ingen rätt till återbetalning. Donald Service AB är vid ett sådant scenario inte heller skyldigt att hämta tvättgodset vid ett annat upphämtningstillfälle. 

4.2 Upphämtning av tvättgods via Tjänsten Hemleverans väljer Kunden om tvättgodset ska lämnas över personligen eller lämnar tvättgodset i påsar utanför ytterdörren på Kundens angivna adress i Appen. Donald Service AB ansvarar inte för tvätt som är lämnad utanför Kundens ytterdörr, varken innan upphämtning eller efter returnering av tvättgodset.

Är Kunden inte tillgänglig på den angivna adressen vid användande av Tjänsten Hemleverans eller om inget tvättgods finns utplacerat utanför Kundens ytterdörr vid angivna tillfället för upphämtning av tvättgodset i Appen debiterar Donald Service AB Kunden på 99 kr samt leveransavgift. Kunden har ingen rätt till återbetalning. Donald Service AB är vid ett sådant scenario inte heller skyldigt att hämta tvättgodset vid ett annat upphämtningstillfälle. 

4.3 För tvättjänster med kilovis debitering kontrollväger Donald Service AB tvättgodset. Minsta debitering är 5 kg för hushållstvätt. Överskrider tvättgodset den vikten (5 kg) förbehåller sig Donald Service AB att debitera per ytterligare påbörjad kg enligt gällande prislista. För tvättjänster med styckvis debitering, Kemtvätt/Vattentvätt/Skjorttvätt/Skovård, stämmer Donald Service AB av tvättgodsets kvantitet och kategori. 

4.4 Avseende ”Hushållstvätt” i Appen åtar sig Kund att bifoga eventuella instruktioner om tjänstens utförande skriftligen tillsammans med tvättgodset.

4.5 Finns inga skriftliga instruktioner angivet i Appen om tvättgodset så kommer tvättgodset tvättas i enlighet med vad Donald Service AB anser är korrekt.

4.6 Första gången Kund använder tjänsterna kan tvätten läggas i valfri påse. Påsen som kunden lämnar in sin tvätt i kommer att slängas och tvätten returneras i Donald Service AB påsar. Det ankommer på Kunden att separera sin Hushållstvätt från Kemtvätt/Vattentvätt. Hushållstvätt ska läggas i påsarna märkta Wash & Fold och Kemtvätt/Vattentvätt i påsar märkta Dry Clean. Donald Service AB påsarna är kostnadsfria vid första tvätten. Använder inte Kunden Donald Service AB påsarna vid nästa tvätt debiteras kund 79 kr för varje ny påse som delas ut.

4.7 Donald Service påsarna Wash & Fold och Dry Clean är personliga och får enbart utnyttjas av dig som Kund.   

4.8 Uppstår försening ankommer det på Donald Service AB ansvar att kontakta Kunden för att avtala ny tid för upphämtning respektive återlämning av tvättgodset.

4.9 Kunden kan inte ändra tid till en senare tid för upphämtning än den Kund angav vid bokningstillfället. Sker en tidsändring eller avbokning tillkommer en administrativ avgift om 200 kronor. Tidsändringen eller avbokningen måste vara bekräftad av Donald Service AB för att vara gällande.

 

5. ÅTERLÄMNING AV TVÄTTGODS TILL SKÅP, CONCIERGE OCH HEMLEVERANS

5.1 Tvättgods som hämtats upp från Donald Service AB Skåp eller avtalad Concierge återlämnas till Skåp eller Concierge som tvättgodset hämtats upp från. Vid återlämning av tvättgods i Skåp tillhandahåller kund en fyrsiffrig kod till Skåpet. Koden skickas till angivet telefonummer och/eller e-post adress i Appen. Det är Kundens ansvar att telefonnummer och e-post adress är korrekt. Kunden har 72 timmar på sig att ta ut tvättgodset ur skåpet från det att Donald Service AB aviserat Kunden om att tvättgodset kan avhämtas i anvisat Donald Service skåp. Om tvättgodset inte har avhämtats inom den angivna tiden så har Donald Service rätt att återta tvättgodset för förvaring på Donald Service lokaler. Önskas ny återlämning av tvättgods till Kund efter de återtagits för förvaring sker det på Kundens bekostnad och en administrativ avgift om 200 kr tas ut. Om tvättgodset inte har avhämtats på angiven plats inom 30 dagar från att Donald Service AB aviserat Kunden har Donald Service AB rätt att låta sälja eller på annat sätt avhända sig eller förstöra tvättgodset på Kundens bekostnad. 

5.2 Tid för återlämning av tvättgodset vid användande av Tjänsten Skåp eller Concierge sker tidigast 2 arbetsdagar och senast 5 arbetsdagar efter bekräftad tid för upphämtning som anges i orderbekräftelse som skickas ut via e-post. 

5.3 Återlämning av tvättgods vid användning av Tjänsten Hemleverans sker på den adress som Kunden angivit vid registrering av användarkontot och som tvättgodset hämtats upp ifrån, om inget annat överenskommits. Om det vid återlämning av tvättgods inte finns någon person tillgänglig på adressen lämnas tvättgodset utanför dörren på den angivna adressen, om inget annat överenskommits. Ansvaret för tvättgodset övergår till Kunden när Donald Service AB har återlämnat tvättgodset personligen alternativt utanför Kunds ytterdörr.

5.4 Tid för återlämning av tvättgodset vid användande av Tjänsten hemleverans sker i enlighet med den överenskommelse som via Appen träffats mellan Kunden och Donald Service AB. Har inte Kunden valt tid inom 30 dagar har Donald Service AB rätt att låta sälja eller på annat sätt avhända sig eller förstöra tvättgodset på Kundens bekostnad. 

5.5 Uppstår försening ankommer det Donald Service AB att kontakta Kunden för att bestämma en ny tid för återlämning.

5.6 Kunden kan inte ändra tid till en senare tid för leverans tillbaka än den Kund angivit. Sker en tidsändring eller avbokning tillkommer en administrativ avgift om 200 kronor. Tidsändringen eller avbokningen måste vara bekräftad av Donald Service AB för att vara gällande.

 

6. AVBESTÄLLNING

6.1 Avtalet mellan Kunden och Donald Service AB är ett distansavtal (lag 2005:59). I de fall Kunden själv väljer att tjänsten ska utföras tidigare än 14 dagar efter beställning i Appen, gäller dock inte distansavtalslagens ångerrätt på 14 dagar.

6.2 Tjänsten är en konsumenttjänst och följer konsumenttjänstlag (1985:716).

 

7. PERMANENT MÄRKNING AV TVÄTTGODS

7.1 Tvättgodset med styckvis debitering (Kemtvätt/Vattentvätt/Skjorttvätt/Skovård) inventeras och märks med permanent streckkod som värmepressas på varje plagg. Plats för permanent markering av streckkod sker i första hand på insidan av plagget men väljs av Donald Service AB på lämplig plats. Om Donald Service AB anser att den permanenta streckkoden kan skada plagget sätts den på en temporär plats som kan tas bort av kund.

 

8. GODS SOM EJ INGÅR I TJÄNSTERNA

8.1 Sådant som läggs eller förvaras i skåp och som inte ingår i Tjänsterna kan komma att förstöras, slängas eller säljas med omedelbar verkan. Det är på Kundens ansvar att se till vilka Tjänster som är aktuella och tillhandahålls av Donald Service AB.

 

9. REKLAMATION

9.1 Vi vill att du ska vara nöjd med din tvätt som hanterats via Donald Service AB. Därför ber vi dig att snarast reklamera tvättgods direkt till Donald Service AB om du inte skulle vara nöjd med Tjänstens utförande

9.2 Det ankommer på Kunden att undersöka tvättgodset snarast efter återlämning för att upptäcka eventuella fel på tvättgodset.

9.3 Anmärkningar på Tjänstens utförande ska göras till Donald Service AB inom skälig tid från det att Kunden upptäckt felet. En anmärkning som görs inom sju dagar efter det att kunden har mottagit tvättgodset ska anses ha skett i rätt tid.

9.4 Om det vid reklamation visar sig att det inte föreligger några fel på tvättgodset har Donald Service AB rätt till ersättning av Kund för de kostnader som uppstår med anledning av reklamationen. Det åligger Donald Service AB att upplysa Kunden om detta när reklamation sker.

 

10. SKADEERSÄTTNING

10.1 Donald Service AB är ansvarigt för grov skada på tvättgods som uppkommit under tiden som Donald Service AB varit ansvarig för tvättgodset. Donald Service AB ska i så fall underrätta Kunden om att grov skada har uppkommit.

10.2 Donald Service AB förbinder sig att kompensera för grov skada som uppkommit på tvättgodset till plaggets dagsvärde.

10.3 Om Kunden kan visa att det uppkommit grov skada på ett plagg som utgör del av ett plagg, exempelvis en kostym eller en dräkt, är Donald Service AB skyldig att kompensera för båda plaggen. Om Donald Service AB kan visa att uppkommen grov skada inte beror på försummelse från Donald Service ABs sida är Donald Service AB befriade från ersättningsansvar.

\10.4 Vid det fall Donald Service AB informerar Kunden om de risker för skador på tvättgodset som är förenade med en viss tjänst, är Donald Service AB inte ansvarigt för skada om Kunden ändå vill utföra sådan tjänst.

 

11. EGENDOM OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

11.1 All upphovsrätt, varumärken, firmanamn, logotyper och andra immateriella eller industriella äganderätter som ägs och används av Donald Service AB såväl som de som finns i mobilapplikationen eller webbsidan (rubriker, grafik, symboler, skript, källkoder etc.) är Donald Service AB egendom eller licensierad egendom tillhörande tredje part och får inte reproduceras, distribueras, säljas, användas, modiferas, inskränkas, kopieras eller användas (helt eller delvis) utan skriftligt Donald Service ABs skriftliga medgivande. Den som använder material från Appen utan Donald Service ABs medgivande gör sig skyldig till intrång i upphovsrätten. Intrång i upphovsrätten kan föranleda skadeståndsansvar.

 

12. LÄNKAR TILL TREDJE PART

12.1 Appen kan innehålla länkar till tredje part. Dessa webbsidor eller tjänster står utanför Donald Service ABs kontroll och ansvar. Donald Service AB är inte ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av tjänster som finns på länkade sidor.

12.2 Donald Service AB uppmanar Kunder och besökare i Appen som klickar på länkar placerade på Appen att granska villkor och sekretesspolicy för dessa webbsidor.

 

13. PERSONUPPGIFTER

13.1 Donald Service ABs hantering av Kundens personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

13.2 I samband med registrering i Appen lämnar Kunden sitt samtycke till att Donald Service AB inhämtar Kundens personuppgifter. Donald Service AB sparar Kundens personuppgifter i syfte att kunna utföra Tjänsten på bästa möjliga sätt och till bästa möjliga service.

13.3 I samband med godkännande av användarvillkoren i Appen lämnar Kunden sitt samtycke till att Kundens personuppgifter används i marknadsföringssyfte.

13.4 Kunden kan kontakta Donald Service AB för att begära att sina personuppgifter ska korrigeras eller raderas.

 

14. ÄNDRING AV VILLKOREN

14.1 Donald Service AB har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Villkor. Ändringarna träder i kraft efter det att ändringarna har publicerats.

 

15 KONTAKT

15.1 Donald Service AB kan kontaktas via mail på  eller genom vanlig post på Donald Service AB, Bygdevägen 27F, 191 63 Sollentuna. 

 

16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

16.1 Varje tvist som uppstår eller som kan hänföras till detta avtal eller ett brott mot Avtalet eller dess innehåll ska vara underkastad och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Sverige, om inte annat följer av tvingande lag i en annan jurisdiktion. En tvist som är hänförlig detta avtal kan avgöras av en allmän domstol i Sverige inom vars domsaga antingen Donald Service AB har sitt säte eller där Du har din hemvist. 

 

I denna Dataskyddspolicy kan du läsa hur vi hanterar våra kunders personuppgifter och varför våra användare kan känna sig trygga med att lagra data och personuppgifter hos Donald Service AB.

 

Dataskyddspolicy

1. ALLMÄNT

1.1 Denna dataskyddspolicy beskriver tillsammans med användarvillkoren (”Avtalet”), som finns tillgängligt på Donald Service hemsida och mobilapplikation, hur Donald Service AB, org.nr 559184-0524, i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar sina kunders (”Du”, ”Dina”) personuppgifter när du använder våra Tjänster.

 

2. INSAMLING, ÄNDAMÅL OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Donald Service AB samlar in personuppgifter som du lämnar in till oss när du skapar ett konto i Donald Service appen eller som tillkommer när du använder appen eller tjänsterna. 

 

2.2. Donald Service AB behandlar dina personuppgifter enligt följande för att ingå, fullgöra och administrera vår avtalsrelation med dig, inklusive hantering av betalningar, behandlar vi följande personuppgifter: 

 

·      Kontaktuppgifter (såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, portkod)

·      Användning av tjänsterna

·      Fotografier av inlämnade plagg

 

För detta ändamål är vår lagliga grund för behandlingen av dina personuppgifter till för att fullgöra våra avtalade skyldigheter med dig.

 

2.3 Donald Service AB behandlar dina personuppgifter enligt följande för att genomföra statistiska analyser och analysera data i syfte att utveckla tjänsterna avseende funktionalitet, säkerhet och processer samt för att analysera marknader och kunder, behandlar vi enligt följande

 

·      Information rörande din användning av Donald Service appen och tjänsterna. 

 

För detta ändamål är vår lagliga grund för behandlingen av dina personuppgifter vårt legitima intresse att kunna utveckla tjänsterna och öka förståelser för våra marknader och kunder.\n\n

 

2.4 Donald Service AB behandlar dina personuppgifter enligt följande i syfte att tillhandahålla unik information till dig baserat på dina särskilda preferenser och beteendemönster\n\n

 

·      Positionsdata

 

För detta ändamål är vår lagliga grund för behandlingen av dina personuppgifter att fullgöra våra avtalade skyldigheter med dig för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna. \n\n

 

Utöver ovanstående kan Donald Service behandla dina personuppgifter (samtliga kategorier av personuppgifter som beskrivs ovan) för att fullgöra skyldigheter enligt lagar och förordningar eller domstols- eller myndighetsbeslut (i vilket fall den lagliga grunden för behandlingen är en rättslig skyldighet eller för att skydda Donald Service eller tredje parters rättigheter, t.ex. genom att försvara, göra gällande eller fastställa rättsliga anspråk (i vilket fall den lagliga grunden är vårt legitima intresse av att skydda Donald Service eller tredje parters rättigheter).

 

3. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

 

3.1 Donald Service AB kan komma att överföra dina personuppgifter till följande mottagare:

 

IT-tjänsteleverantörer:  Ändamålet med dessa överföringar är att möjliggöra för oss att erbjuda dig samtliga delar av tjänsterna. Sådana tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde under vårt överinseende och för vår räkning. Dessa personuppgifter kommer endast tillhandahållas när det är tillåtet till tjänsteleverantörer som blivit noggrant utvalda och skriftligen instruerade. Tjänsteleverantörerna kommer endast få tillgång till sådana personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 

Samarbetspartners för marknadsföring: Dessa överföringar har ändamålet att kunna genomföra marknadsföringskampanjer, vilket är vårt legitima intresse. 

 

Koncernbolag: Dessa överföringar har ändamålet att kunna utföra intern administration och för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Den lagliga grunden är vårt legitima intresse att kunna administrera vår verksamhet och därigenom tillhandahålla våra tjänster. 

 

Försäkringsbolag: Dessa överföringar har ändamålet att kunna hantera försäkringsanspråk och administrera våra försäkringar, vilket är vårt legitima intresse. 

 

Potentiella köpare och säljare: Dessa överföringar har ändamålet att dela information för potentiella köpare och säljare i en företagsöverlåtelse (fusion eller överlåtelse) som involverar Donald Service. Den lagliga grunden är vårt legitima intresse att kunna genomföra en företagsöverlåtelse eller annan transaktion. 

 

Brottsbekämpande myndigheter och polisen: Dessa överföringar har ändamålet att bistå brottsbekämpande myndigheter samt polisen i dess utredningar, i den mån vi är skyldiga att göra detta, vilket vårt legitima intresse är att fullgöra rättsliga skyldigheter. 

 

Domstolar och motparter: Dessa överföringar har ändamålet att försvara, göra gällande och fastställa rättsliga anspråk (eller om vi blir föremål för ett konkursmål), vilket vårt legitima intresse är att kunna försvara, göra gällande och fastställa rättsliga anspråk.

 

Om Donald Service överför dina personuppgifter utanför EU/EES kommer detta endast göras efter att skyddsåtgärder har vidtagits för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå, t.ex genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter eller genom att säkerställa att mottagaren av personuppgifterna är certifierad under Privacy Shield med avseende på dataöverföringar till USA. 

 

4. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

 

4.1 Dina personuppgifter lagras endast så länge som är nödvändigt för att fullgöra de ändamål för vilka dina personuppgifter samlades. Om personuppgifter behandlas med stöd av ditt samtycke eller vårt legitima intresse, kommer ett återkallat samtycke eller en invändning innebära att behandlingen upphör utan att det påverkar behandling som genomförts fram tills dess och utan att det påverkar våra rättsliga skyldigheter att behandla personuppgifter. Personuppgifter som behandlas för att ingå, fullgöra och administrera avtalet mellan dig och Donald Service, behandlas så länge som du är kund hos Donald Service och har ett Donald Service konto. Om ditt konto avslutas kommer vi att radera personuppgifterna från ditt konto, med undantag för personuppgifter som behöver behandlas av oss på grund av rättsliga skyldigheter eller för att tillvarata Våra rättsliga intressen.

 

5. MARKNADSFÖRING

5.1 Donald Service kan skicka marknadsföring till dig avseende Donald Services tjänster eller tredje parters tjänster. Marknadsföringen kan skickas både via e-post, push notifikationer, sms eller i Donald Service appen. Ändamålet är att informera dig om våra tjänster och beställningar och relevanta erbjudande från tredje parter. Personuppgifter kan även behandlas i syfte att utvärdera marknadsföringskampanjer, vilken kan innebära att vi överför personuppgifter, framför allt e-postadresser, till samarbetspartners inom marknadsföring. 

 

Du har alltid rätt att tacka nej till vår marknadsföring, antingen direkt i appen eller genom att kontakta oss på 

 

6. RÄTTIGHETER OCH KONTAKT

 

6.1 Du har vissa rättigheter att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Donald Service AB. Dina rättigheter är följande: 

 

Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina personuppgifter och även rätt till tillgång till dina personuppgifter samt erhålla en elektronisk kopia av dina personuppgifter. 

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av okorrekta eller inaktuella personuppgifter rörande dig. 

Rätta att återkalla samtycke: I den utsträckningen behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke närsomhelst. 

Rätt till radering: Du kan begära att dina personuppgifter raderas om vi inte har något avgörande berättigat skäl. Detta gäller dock inte om vi har en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter eller har andra legitima ändamål till att behandla dina personuppgifter. 

Rätt till behandlingsbegränsning: Du har under vissa omständigheter rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas så att personuppgifterna endast får lagras hos Donald Service och inte behandlas för några andra ändamål. 

 

6.2 Vänligen kontakta oss genom e-post  eller genom att skicka post till Donald Service AB, Esplanaden 3E, 172 67 SUNDBYBERG om du önskar utöva några av dina rättigheter som nämns ovan. Vi kommer normalt att besvara din förfrågan inom 30 dagar. 

 

7. DATAINSPEKTIONEN

 

7.1 Om du har klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inkomma med klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten i ditt land. För Sverige, Datainspektionen. 

 

8. SÄKERHET

8.1 Tekniken som Donald Serivce AB använder sig av tillsammans med denna dataskyddspolicy, syftar till att skydda dina personuppgifter från otillbörlig och obehörig användning. Vi kan komma att uppdatera våra åtgärder i takt med att ny teknik blir tillgänglig. 

 

9. ÄNDRINGAR AV DATASKYDDSPOLICYN

9.1 Donald Service AB kan komma att ändra denna dataskyddspolicy genom att publicera en ny version på vår hemsida eller i Donald Service appen. Om ändringen är en följd av ändringar i våra behandlingar, kommer vi meddela dig om detta genom att skicka e-post till dig med information om ändringen. 

 

Donald Service AB värnar om säkerheten för hantering av såväl personuppgifter som övrig data. Detta sker på flera plan, från den tekniska implementationen av tjänsten till de regelverk som styr det interna arbetet.

Donald Service ABs Dataskyddspolicy sammanfattar Donald Service ABs regelverk för hantering av personuppgifter. Dokumentet innehåller således Donald Service ABs rutiner och policys för att uppfylla både interna och legala krav för att hantera personuppgifter både när vi själva gör det och när våra underleverantörer gör det.

All policy är förankrade hos styrelse, ledning, anställda och underleverantörer. Donald Service AB har fördelat ett internt ansvar för att implementera och säkerställa efterlevnad av denna och övriga policys. Detta och övriga policys uppdateras löpande i enlighet med att gällande lagstiftning eller branschstandarder förändras.

Kontakta om du har några frågor kring detta dokument.

 

Roller

 

   Personuppgiftsansvarig: Den hos Donald Service AB som hanterar personuppgifter.

   Personsonuppgiftsbiträde: Den som biträder hanteringen, i Donald Service ABs fall

 

Donald Service ABs kurirer samt Donald Service ABs underleverantörer.

 

Varför finns denna policy?

Denna dataskyddspolicy säkerställer att Donald Service AB:

 

   Följer gällande lagstiftning och branschstandard för personuppgiftsskydd

   Värnar rättigheter för anställda, kunder och samarbetspartners

   Är transparenta med hur vi arbetar med personuppgiftsskydd

   Har tydliga rutiner för att skydda personuppgifter

 

 

Lagstiftning

Dataskyddsförordningen (på engelska General Data Protection Regulation, GDPR) gäller som lag i Sverige och övriga EU från och med 25 maj 2018. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PuL).

 

Enligt Dataskyddsförordningen ska ett personuppgiftsbiträde:

   Enbart hantera personuppgifter på instruktion av den personuppgiftsansvarige

   Enbart anlita andra biträden (tjänster) med godkännande från den personuppgiftsansvarige

   Föra register över vilken typ av personuppgiftsbehandling som utförs Säkerställa en lämplig säkerhetsnivå

   Upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal med den personuppgiftsansvarige Ha rutiner för personuppgiftsincidenter

   Bistå personuppgiftsansvariga att fullgöra sina skyldigheter

 

Dessa skyldigheter uppfyller Donald Service AB dels genom avtalen med våra kunder, dels genom interna regelverk.

Mer information finns på datainspektionen.se

 

Internt regelverk

Utöver Användarvillkoren har Donald Service AB implementerat ett internt regelverk. Dessa rutiner och policys säkerställer att Donald Service AB uppfyller gällande krav både som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde:

   Dataskyddspolicy (hela detta dokument)

   Rutin för att bistå begäran av personuppgift

   Rutin för begäran av personuppgift

   Rutin för rapportering av personuppgiftsincident

   Rutin för uppdatering av policys och avtal

   Integritetspolicy

 

Rutiner

Rutin för att bistå begäran av personuppgift

I det fall tredje man begär utdrag av personuppgiftsutdrag har Donald Service AB en skyldighet att informera och inhämta den berörda personens godkännande innan utdrag sker.

 

Rutin för begäran av personuppgift

I det fall Donald Service AB kontaktas angående begäran av personuppgift i rollen som personuppgiftsansvarig ska det handläggas skyndsamt.

 

Rutin för rapportering av personuppgiftsincident

Donald Service AB övervakar kontinuerligt den egna tjänsten i fråga om eventuella incidenter. Kan en personuppgiftsincident konstateras ska detta meddelas personuppgiftsansvariga omgående. Personuppgiftsansvariga anmäler till Datainspektionen inom 72 timmar förutsatt att det är sannolikt att incidenten kan leda till att enskildas fri- och rättigheter kränkts.

 

Rutin för uppdatering av policies och avtal

Ovan listade dokument ska revideras vartannat år med början år 2020 eller så fort det finns uppenbar anledning att göra det.

 

Integritetspolicy

Denna policy innehåller information om vår webbplats och mobilapplikation, hur informationen på webbplatsen och i mobilapplikationen och i vår tjänst får användas samt hur vi hanterar personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig.

 

Genom användningen av tjänsterna som tillhandahålls via vår webbplats och mobilapplikation samtycker du till innehållet i denna policy och till att Donald Service AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) såsom föreskrivs närmare nedan.

 

När du använder dig av något av webbplatsens kontaktformulär för att komma i kontakt med oss, loggar vi din ip-adress och tidpunkten för användandet för att på så vis skapa möjlighet att spåra och försvåra missbruk och spam. Mer information om vilken information som samlas in vid besök på webbplatsen finns i vår Cookie Policy nedan.

 

När behandlar vi dina personuppgifter?

Det kan hända att vi ber dig att lämna ut personlig information, t ex vid registrering i mobilapplikationen eller köp via webbplats, för att du vill använda vår tjänst, få information tillsänt dig, prenumerationstjänst för nyhetsbrev, ansöker om anställning, eller i övrigt söker kontakt med oss.

När du lämnar personlig information till Donald Service AB kan det hända att vi använder denna för att få veta mer om dig. Anledningen till att Donald Service AB gör dessa registreringar är att vi vill utveckla bättre tjänster och informera besökare om nya tjänster och erbjudanden som kan intressera dem.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Fullständigt namn, adress, postnummer, portkod, telefonnummer och e-postadress. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du registrerar dig på Donald Service ABs tjänster eller nyhetsbrev via hemsidan, per e-post eller via mobilapplikation blir du kund hos oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter eller hantera supportärenden.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Donald Service ABs tjänsteutbud. När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem.

 

Från tid till annan kan vi även komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst motsätta dig denna behandling genom att följa länken i vårt e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på 

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vid beställningar av Donald Service AB tjänster och produkter kan den information som antecknas i registret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför Donald Service AB, i den utsträckning det krävs för att utföra beställningen.

Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av Donald Service AB tjänste- och produktutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som Donald Service AB samarbetar med. Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid alltid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

 

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, fakturera, hantera supportärenden eller reklamationer m.m.

Donald Service AB behåller dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort. Vissa uppgifter behöver vi ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande Bokföringslag.

 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Donald Service AB. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Donald Service AB. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till Donald Service AB och skriftligen begära ändring eller radering.

 

Cookies

Donald Service AB använder cookies för att analysera användning och trafik till webbplatsen. Vi delar också information om din användning av webbplatsen med våra betrodda partners inom sociala medier, annonsering och analys.

 

De externa tjänster vi delar cookie-information med är Facebook och Instagram (marknadsföring), LinkedIn (marknadsföring), SurveyMonkey (kundundersökningar),

 

Mailchimp (prenumerationsmöjligheter). I det fall du inte vill tillåta Donald Service AB att använda cookies kan du både radera dem i din webbläsare och sedan ange att Donald Service AB inte ska få möjlighet att använda dina cookies.

 

På Donald Service ABs webbplats används dessutom cookies när du som besökare aktivt lämnar dina uppgifter. De uppgifter du lämnar sparas i din webbläsare för att du ska slippa fylla i samma uppgifter varje gång du vill kommunicera. Uppgifternas raderas automatiskt 12 månader efter ditt senaste besök.

 

Länkar

På Donald Service ABs webbplats och mobilapplikation förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

 

Säkerhet

Donald Service AB har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Exempelvis lagras och överförs all data krypterat. Emellertid innebär det alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet, inga tekniska system är helt skyddade för intrång.

 

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss på